Tel.: 06 4058 9130

Specialisatie

EJG beschikt over een zeer uitgebreide kennis op het gebied van Casemanagement Verzuim- en Re-integratietrajecten, Poortwachter spoor 0-1-2-3, Verzuimpreventie- en Advies. Ook ons doelgroep bereik is groot, van VMBO- tot WO-niveau. En mocht er tijdens een project aanvullende, specialistische ondersteuning nodig zijn, dan schakelen wij direct met diverse partners, zoals bv. Bedrijfsartsen, Arbeidsdeskundigen, Revalidatieartsen, Psychologen, Verzekeraars en Vitaliteitscoaches.

 

Casemanagement - Verzuim en Taakdelegatie

Door onze brede ervaring zijn wij bekend met een grote verscheidenheid aan verzuimproblematiek. Hierdoor kunnen wij uw werknemers altijd op de juiste manier benaderen en met deze persoonlijke aandacht én oprechte betrokkenheid kan dat een eerste, grote stap zijn. Wij beheersen de complete verzuimprocedure, zowel administratief als operationeel, inclusief e-herkenning bij het UWV. Daardoor kunnen wij het gehele dossier beheren, uiteraard alles volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Wij houden intensief contact met alle betrokken partijen en schakelen door naar de juiste interventiepartij, als dat nodig is.

Werken onder taakdelegatie.
Hierbij draagt een bedrijfsarts, uiteraard onder strikte voorwaarden, een aantal taken over aan een andere partij. Ook hier komt EJG Verzuimmanagement in beeld. Met behoudt van alle juridische regels, kunnen wij deze samenwerking omzetten naar een zorgvuldig, persoonlijk Plan van Aanpak om hiermee het gehele project zo effectief mogelijk te houden.

Wat kan EJG hier voor u doen?
Wij zorgen voor volledige casemanagement en verzuimbegeleiding van zowel werknemer als werkgever. En dat houdt bijvoorbeeld in bij:
 • Organisatie, ondersteuning en advisering ten behoeve van (verplicht) Basiscontract ARBO;
 • Bemiddeling en aanstellen van Bedrijfsarts;
 • Ondersteuning opstellen Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
 • Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek aanbieden aan medewerkers (via Bedrijfsarts)
 • Aanstellingskeuring bij sollicitanten (alleen bij bijzondere functie-eisen – via Bedrijfsarts)
 • Contactpersoon ten behoeve van communicatie in zake verzuim aangelegenheden en administratie met Bedrijfsarts, UWV, Arbeidsdeskundige en/of andere aanhangende partijen;
 • Bemiddeling en inzet van Arbeidsdeskundige;
 • Procesbegeleider en Uitvoering t.b.v. UWV- administratie conform WVP en UWV;
 • Uitvoering en verslaglegging verzuimgesprekken werkgever en/of werknemer;
 • Advisering, bemiddeling en organisatie t.b.v. inzet interventies specialistische partijen/kerndeskundigen;
 • Bemiddeling van Verzekeraar t.b.v. Arbeidsongeschiktheidsverzekering Werknemers en/of Loonkostenverzekering Werknemers;
 • Alle overige voorkomende administratie-, communicatie- en organisatie t.b.v. verzuimprocedures- en processen;
 • Ziek- en hersteld melding

Re-integratie - Poortwachter

De regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden, staan gebundeld in de Wet Verbetering Poortwachter. Is een werknemer langdurig ziek zullen beide partijen hiermee aan de slag moeten. En dat werkt zo:

In het eerste spoor (evt. spoor nul) gaan we zorgen dat de medewerker weer gezond aan de slag kan in eigen (aangepaste) of andere (aangepaste) functie binnen uw organisatie. De bedrijfsarts, Arbeidskundige, EJG, u, als werkgever, en werknemer bekijken wat de functiemogelijkheden zijn en hoe de werknemer in uw eigen organisatie weer aan het werk kan. Bedrijfsarts en Arbeidskundige zijn hierbij adviserend en leidend. Werkgever en werknemer zijn verantwoordelijk.

Het tweede spoor wordt ingezet als terugkeer naar een functie binnen het eigen bedrijf geen optie meer is. Hierbij wordt gekeken of werknemer bij een ander bedrijf of wellicht in een andere sector terecht kan.

Het derde spoor gaat in als er na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek in zicht is. De focus is nu gericht om een duurzame functie/oplossing te vinden voor beide partijen.

Wat kan EJG hier voor u doen?
Wij zorgen (in alle sporen) voor volledige begeleiding van zowel werknemer als werkgever, dus ook bij WIA/IVA aanvraag. En dat houdt bijvoorbeeld begeleiding in bij:
 • Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)
 • Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)
 • Eigen risico dragen (ERD) voor de Ziektewet en de WGA
 • Werkloosheidswet
 • Wettelijke loondoorbetalingsverplichting werkgever bij ziekte

Interim-Management en Organisatieadvies

Op verzoek van de werkgever begeleiden wij bv. intern werknemers en leidinggevenden in verband met verzuimbegeleiding, verzuimpreventie en (eventueel voor langere termijn) interne jobcoaching. Hierbij kunt u denken aan passende advisering van bedrijven op het gebied van wet- en regelgeving Participatie voor bv. loonkostenvoordelen, subsidiemogelijkheden en praktische- en administratieve uitvoering van Wet Verbetering Poortwachter. Daarbij verzorgen wij adviestrajecten voor midden- en kleinbedrijf op het gebied van Werkgeverschap en Verzuimpreventie, maar ook maatwerkadvies voor vergoeding werkplek­aanpassingen en voorzieningen via UWV en/of Gemeente.

Verzuimpreventie en Nazorg

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is verzuimpreventie een effectieve manier om medewerkers gezond en actief te houden. Wij helpen werkgevers om verzuim en arbeidsongeschiktheid te minimaliseren. Makkelijker gezegd dan gedaan, zult u wellicht denken, maar zoals ons credo zegt “Aandacht werkt … altijd” kunnen wij veel voor u betekenen, zowel op dossier- als op organisatieniveau. We kunnen alle betrokken partijen hierin aansturen, zowel op het gebied van werkprocessen, verzuimscanning en juiste invulling van vacatures. Een EJG Case-preventiemanager kan direct en effectief ingrijpen bij (dreigend en/of langdurig) verzuim. Daarbij kan ook de medewerker gemotiveerd worden om mee te denken in het (voorkomen van) zijn/haar eigen verzuimproces- en herstel.

 

Interne gezondheid
Een gezond bedrijf heeft productieve, betrokken en enthousiaste medewerkers die zich verbonden voelen. Door ruime ervaring op het gebied van re-integratie en verzuim helpt EJG bij het verminderen en voorkomen van o.a. werkstress, conflicten, pesten en slechte samenwerking. Dit doet EVM door middel van bedrijfsmaatschappelijk werk, trainingen, coaching en passend advies.

 

Nazorg; belangrijker dan we denken!
En mocht een medewerker weer terug ‘op de post’ zijn, is het zaak om niet in herhaling te vallen, een feit dat helaas nog onnodig veel voorkomt. EJG Verzuimmanagement biedt naast preventie en begeleiding ook de benodigde nazorg. We blijven erbij tot het probleem serieus en definitief is opgelost.